• Diabetes: Forskning : The Faculty of Medicine and Health Sciences: Linköping University

  Aetiology of type 1 diabetes including works on genetics (HLA), viral infections, nutrition, psychological stress, heavy metals and toxic agents, autoimmunity, growth. These studies are mainly based

  liu.se/medfak/ike/forskning/pediatrik/Forskning/diabetes/diabetes?l=en
 • Diabetes: Forskning : Medicinska fakulteten: Linköpings universitet

  Inget land i världen, näst Finland, har så hög frekvens av diabetes hos barn som Sverige. Sjukdomen blir allt vanligare. Varför är en gåta, även om det finns flera mer eller mindre väl underbyggda

  liu.se/medfak/ike/forskning/pediatrik/Forskning/diabetes/diabetes?l=sv
 • Anders Björn - MAI:www.liu.se

  HbA1c enligt olika standarder,Dokument i pdf-format kan läsas med gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.,HbA1c according to different standards,Press release about Diamyd (August 2006),Documents in pdf-format can be read with ...

  users.mai.liu.se/andbj49/diabetes/
 • Cancer, hematologi och andra tumörer: Medicin: Forskning: Linköpings universitet

  Cancerforskningens mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer . Bröstcancer och leukemi är exempel på två områden där cancerforskningen vid LiU har en central

  liu.se/forskning/medicin/cancer?l=sv
 • Cancerbehandling: Cancer, hematologi och andra tumörer: Forskning: Linköpings universitet

  Läkemedel mot cancer omfattar cytostatika (”cellgifter”), immunterapi, strålbehandling och hormonbehandling.

  liu.se/forskning/medicin/cancer/cancer?l=sv
 • TANA48

  In the  lab directory  /mailocal/lab/numt/ngssc/ cancer -data/ there is a  file  A.mat that contains a 9 x 683 matrix with data for 683 cancer patients. 444 of the patients have a b ...

  users.mai.liu.se/larel04/matrix-methods/reviews/../reviews/../reviews/../computer-assignments/cancer.html
 • TANA48

  In the  lab directory  /mailocal/lab/numt/ngssc/ cancer -data/ there is a  file  A.mat that contains a 9 x 683 matrix with data for 683 cancer patients. 444 of the patients have a b ...

  users.mai.liu.se/larel04/matrix-methods/reviews/../computer-assignments/../computer-assignments/../computer-assignments/../computer-assignments/../computer-assignments/cancer.html
 • TANA48

  In the  lab directory  /mailocal/lab/numt/ngssc/ cancer -data/ there is a  file  A.mat that contains a 9 x 683 matrix with data for 683 cancer patients. 444 of the patients have a b ...

  users.mai.liu.se/larel04/matrix-methods/reviews/../computer-assignments/../reviews/../computer-assignments/../computer-assignments/cancer.html
 • TANA48

  In the  lab directory  /mailocal/lab/numt/ngssc/ cancer -data/ there is a  file  A.mat that contains a 9 x 683 matrix with data for 683 cancer patients. 444 of the patients have a b ...

  users.mai.liu.se/larel04/matrix-methods/computer-assignments/../reviews/../reviews/../computer-assignments/cancer.html
 • TANA48

  In the  lab directory  /mailocal/lab/numt/ngssc/ cancer -data/ there is a  file  A.mat that contains a 9 x 683 matrix with data for 683 cancer patients. 444 of the patients have a b ...

  users.mai.liu.se/larel04/matrix-methods/reviews/../computer-assignments/../computer-assignments/../reviews/../computer-assignments/cancer.html